Instalatie GPL pt motoarele pe MOTORINA ( DIESEL ) .

Instaltie GPL la un motor pe motorina ( diesel ) .. GPL+DIESEL…. o nebunie … imposibil ar spune unii dar se pare ca e posibil .

Titlu este nonconformist, dar deschide un subiect tabu, in domeniul auto din batranul continent, Europa, dar de mare efect in vechile colonii britanice si franceze ,  Canada si Australia.

Inainte de criza multi dintre voi nici nu s-au gandit sa-si puna GPL pe benzina si asta datorita faptului ca nu stiau sau  nu stiam ca benzina se aprinde mai repede decit GPL in cazul unui accident .

A venit criza si veniturile noastre au scazut ne intereseaza tot mai mult cum reducem cheltuielile ?

Acum sunt 100% sigur ca sunt multi dintre voi care se gandesc sa-si puna instaltie GPL pe motoarele alimentate cu benzina  dar daca putem face acest lucru si noi cei care ne-am pricopsit cu masini alimentate cu motorina datorita unei vechi idei implementata adinc in creerele noastre … masinile pe motorina consuma mai putin decit masinile pe benzina si deci costuri mai mici , poate regula sau ideea asta a fost valabila acum multi ani in urma … acum nu cred ca mai este valabila .

Pt ca ma preocupa costurile si as vrea sa fie cit mai aproape de zero sau zero. Unii  dintre voi ar putea spune ca visez .. nu  , ca fabulez .. , ca doresc imposibilul .. poate dar daca nu ar mai fi facut si altii acest lucru acum nu am fi zburat cu avionul .

Da , asa este sunt un visator incurabil . Dar se pare ca visul meu are si o mica baza reala …. acesta instalatie exista .. dar nu stiu daca ma ajuta sa-mi realizez  visul , de aceea am trecut la ” sapaturi ” …

De ceva vreme ma sacaie ideea de GPL pe diesel. Tehnologia este destul de vechie, actualmente se foloseste la greu pe motoarele industriale si pe motostivuitoare.

Uite ce am descoperit la o cautare pe google si nu foarte departe ca si distanta fizica ( km) de mine … si fara sa se creada ca fac reclama nu ii cunosc .

Instalatii GPL pentru MOTOARE DIESEL

Monteaza sau asa am inteles .. NORD SERVICE – Craiova , poate si altii dar la ei am gasit aceste informatii bne structurate .

Răspandire instalatii GPL Diesel

Acest tip de instalatii, s-au montat deja in tari care folosesc aceste sisteme alternative de alimentare,cum ar fi:Canada, Australia, S.U.A., precum si in tari din Europa: Danemarca, Italia, Germania, etc.

Descriere sistem GPL Diesel

Sistemul utilizat de noi foloseste un amestec de motorina cu GPL. Dezvoltarea acestui sistem dual, motorina+GPL (DFD = dual fuel diesel), a fost motivata de obtinerea unor cheltuieli mai reduse pentru combustibil, obtinerea unor emisii poluante mult mai mici, precum si a unei fiabilitati mai mari a motoarelor diesel. Motorina, care are o ardere de 82%, amestecata cu propanul dezvolta o ardere aproape completa de 97.5%, asemanatoare cu a benzinei.

Trebuie specificat faptul ca, instalatia gpl pentru diesel are o justificare importanta numai pentru masinile care circula mult in afara localitatilor. Functionand in sistem dual, senzorul de pozitie al pedalei de acceleratie, transmite calculatorului cresterea debitului de combustibil pe masura ce pedala este apasata. In acest moment, se schimba procentul de amestec motorina/gpl in favoarea gpl-ului. Adica, in momentul cresterii turatiei, se modifica procentul de amestec: cel de motorina scade si cel de gpl creste. Astfel se obtine  si arderea completa si cresterea puterii motorului.

Beneficii ale sistemului GPL pentru motoare Diesel

Beneficiile folosirii acestui sistem sunt:

 • economie de combustibil intre 5%-40%, in functie de sarcina;
 • cresterea puterii motorului pana la 30%;
 • cresterea cuplului motor pana la 40% ;
 • uleiul se pastreaza mai mult timp curat(schimbul se face la un numar mai mare de kilometri);
 • cresterea semnificativa a fiabilitatii motorului;
 • reducerea costurilor pentru intretinerea motorului, datorate arderii complete ;
 • reducerea emisiilor poluante si automat a mirosului specific al gazelor de evacuare;
 • reducerea zgomotului motorului.

Elemente componente ale instalatiei GPL pentru motoare Diesel

Sistemul este format din:

 • rezervor GPL
 • electrovalva GPL,care deschide si inchide trecerea GPL, prevazuta cu un filtru
 • reductor-vaporizator, care vaporizeaza gpl-ul si reduce presiunea la valorile dorite
 • rampa de injectoare de gpl
 • E.C.U.(calculatorul), care controleaza electronic sistemul
 • buton de comutare diesel – L.P.G.
 • senzor M.A.P.,care masoara presiunea G.P.L.transmitand semnal catre E.C.U.pentru calcularea cantitatii G.P.L. necesare motorului
 • senzor de pozitie al pedalei de acceleratie
Comutator Diesel G.P.L. Electrovalva G.P.L. Electrovalva G.P.L. E.C.U. Filtru G.P.L. Rampa Injectoare Rampa injectoare Reductor Vaporizator Senzor Pedala Acceleratie Senzor Stut

Acum pt ca pe site-urile noastre , de limba romana nu am gasit pre multe informatii am mai cautat si site-urile straine .

Am gasit asa :

http://autospeed.com/cms/title_Diesel-LPG-…53/article.html
http://www.eco-gas.com.au/
http://www.mrsharkey.com/lpg.htm

Ce informatii am colectat de pe aceste site-uri , va prezint mai jos desi traducerile cu google nu sunt cele mai reusite sper ca vom obtine nformatii utile.

AutoSpeed descrie aceasta instaltie asa :

Diesel LPG – an Amazing Breakthrough .A win/win story

Diesel GPL – un progres uimitor . O poveste despre câştig

We’ve never seen anything like it. A 25 per cent increase in power across the whole rev range, reduced fuel costs, better exhaust gas emissions – and the government will pay half the cost of the work! Read that again – the Australian government will pay half the cost of the performance modification! So what the hell are we talking about? Adding LPG fuelling to a diesel, that’s what. And any type of diesel! It’s one of the most amazing modifications we’ve covered in nearly a decade of AutoSpeed.

Nu am vazut niciodata ceva asemanator. O creştere de 25 la suta la putere în toată gama rev, costuri reduse de carburant, emisiile de gaze de eşapament mai bune – şi guvernul va plăti jumătate din costul de muncă! Citeşte că din nou – Guvernul australian va plăti jumătate din costul de modificare a performanţei! ( Asta acolo la noi trebuie sa mai asteptam mult si bine ). Deci, ce naiba vorbim?
Adăugarea de alimentare GPL pentru un motor diesel, asta ce mai e . Şi orice tip de motorină! Este una dintre modificările cele mai uimitoare acoperite de aproape un deceniu de AutoSpeed.

LPG Diesels

The first thing to understand is that the LPG is used as an ancillary fuel. An additive, if you like. The original diesel fuelling system – whether that’s a mechanical distributor pump, common rail direct injection or electronic unit injection – stays completely intact and unmodified. The car runs on diesel as it did before.

Click for larger image

However, the magic comes in the addition of LPG to the diesel fuelling mix. The LPG is added in vapour form prior to the turbo (in turbo engines) or prior to the inlet manifold (in naturally aspirated engines). The LPG, comprising about 25 per cent of the diesel flow, burns along with the diesel in the cylinders. The combination of the diesel/LPG fuel gives the greater power output and lower emissions. The reduced running costs come from an improvement that is realised in diesel fuel economy – and the fact that LPG is a cheaper fuel than diesel. And if you think all this means some kind of bodgy system complete with a space-robbing gas tank – think again! We’re talking an electronically controlled and custom mappable professional LPG injection system, complete with a tank so small that in some applications it can be placed under the vehicle! Let’s take a closer look.

GPL diesel

Primul lucru de înţeles este faptul că GPL este folosit ca un combustibil auxiliar. Un aditiv, dacă doriţi. Original, sistemul de alimentare diesel – fie că este o pompa mecanica distribuitor, injecţie directă common rail sau unitate de injecţie electronică – rămâne intact şi complet nemodificat. Masina ruleaza pe diesel aşa cum a făcut înainte. Cu toate acestea, magia vine în plus cu GPL la mixul de alimentare diesel. GPL, se adaugă în formă de vapori, înainte de turbo (în motoare turbo), sau înainte de colectorul de admisie (în motoarele cu aspiraţie naturală). GPL, care cuprinde aproximativ 25 la sută din fluxul de diesel, arde împreună cu motorină în cilindri. Combinaţia de combustibil diesel / GPL dă putere mai mare şi emisii mai scăzute. Costurile reduse de funcţionare provin de la o îmbunătăţire, care este realizat în economia de combustibil diesel – şi de faptul că GPL este un combustibil mai ieftin decât motorina.
Şi dacă credeţi că toate acestea înseamnă un fel de sistem de bodgy complet, cu un rezervor de gaz spaţiu-jefuit – cred că din nou! Vorbim de o controlat electronic şi personalizat mappable profesional sistem de injectie GPL, completaţi cu un rezervor mic, astfel că, în unele aplicaţii, pot fi plasate sub vehicul!
Să aruncăm o privire mai atentă.

System

The company behind the product is Diesel Gas Australia. The head office is in Adelaide – that’s where we caught up with them – but they have authorised fitters around Australia. The general manager of Diesel Gas Australia is Kingsley Songer. Mr Songer went to great lengths to describe the training and accreditation process that prospective installers need to undertake, so the service from these fitters should be to head office standards.

Sistem
Compania din spatele produsului este gaz Diesel Australia. Sediul central este în Adelaide - care este în cazul în care am prins cu ei – dar ei au autorizat în jurul valorii de instalatori  Australia. Managerul general al Gaz Diesel Australia este Kingsley Songer. Dl Songer mers la lungimi mari pentru a descrie procesul de formare şi de acreditare, care instalatorilor potenţiali trebuie să întreprindă, astfel de servicii de la acestea instalatori ar trebui să fie cap standardelor de birou.

Ce am inteles eu din acest text .. este ca compania respctiva a autorizat anumiti operatori in Australia fireste sa faca montajul respectiv

So what makes up the gas system?

The main hardware is from huge automotive LPG systems manufacturer Lovato. This company provides the injector (a single unit is used), converter and filter. The tanks are made by Manchester. Diesel Gas Australia has developed the ECU and the laptop software associated with it.

Deci, ceea ce face la sistemul de gaze? 

Hardware-ul principal este de la Lovato auto GPL sisteme de producător. Această companie oferă injector (o singură unitate este folosit), convertor şi filtru. Rezervoarele sunt realizate de către Manchester. Diesel de gaze Australia a dezvoltat ECU şi software-ul laptop-ul asociat cu aceasta.

Click for larger image

The tank is mounted either in or under the vehicle. Because of its small size, total mass is kept low.

Rezervorul este montat, fie în sau sub vehicul. Datorită dimensiunilor sale mici, masa totală se menţine scăzut.

Click for larger image

A gas line runs forward to the converter that is placed under the bonnet. The converter is heated by the engine’s coolant system.

O linie de gaz sa terminat înainte de convertor care este plasat sub capota. Convertor este încălzit de sistemul de răcire a motorului.

Click for larger image
Following that is the filter (on which two pressure sensors are fitted – more on this in a moment) and gas then flows to the single injector. The injector feeds a hose that conveys the vapour a short distance to the intake.
După care este filtrul (pe care de doi senzori de presiune sunt montate – mai mult pe aceasta într-un moment), de gaz şi apoi curge la un singur injector. Injector alimentează un furtun care transmite de vapori la o distanţă scurtă de admisie.
Click for larger image

The ECU has inputs from a manifold pressure sensor (on turbo engines) or throttle position sensor (naturally aspirated engines), engine coolant temp sensor, tacho and LPG fuel pressure sensor. The last sensor is used primarily as a safeguard, cutting off LPG flow if an open fuel supply hose is detected.

The LPG injector is pulsed at a constant 53Hz but is varied in duty cycle. A fairly simple map is used on most vehicles, adding a constant 20 – 25 per cent LPG across the engine load and rev range. (The optimal amount of LPG depends on the individual engine and the power/economy requirements.)

ECU are intrări de la un senzor de presiune colector (la motoarele turbo) sau senzor de poziţia pedalei de acceleraţie (motoare cu aspiraţie naturală), lichidul de răcire a motorului de temperatură senzor, Tacho şi combustibil GPL senzor de presiune. Senzorul Ultimul este folosit în principal ca o măsură de protecţie, tăiat fluxul de GPL în cazul în care un dialog deschis furtunul de alimentare combustibil este detectat.
Injector GPL este pe bază de impulsuri la o constantă 53Hz, dar este variat în ciclu. O hartă destul de simplă, este folosit pe mai multe vehicule, adăugând o constantă 20 – 25 la sută GPL în sarcina motorului şi gama de rev. (Cantitatea optima de GPL depinde de motorul de individ şi cerinţele de putere / economie.)

Click for larger image

he ECU software allows correction for engine temp and a few other variables. It’s by no means a high order programmable ECU but appears to have sufficient control functions to be able to do the job. Safety of the installed system looks good, with normal automotive LPG legal standards being met. The underbonnet components are very compact – there would be few vehicles where the converter and the filter could not be installed. The ECU goes in the cabin and a combined LED bargraph fuel gauge / switch is on the dash. One of the oddities of the system is that it doesn’t matter if you run out of LPG – the car doesn’t need the LPG to run and so it just reverts to normal diesel operation. It’s possible for the driver to switch the system on or off as wished – normally, the system is left always activated.

el a software-ului ECU permite corecţie pentru temperatura motorului şi de alte câteva variabile. Este de nu înseamnă un ECU programabil pentru mare, dar pare să aibă funcţii de control suficiente pentru a putea face treaba.
Siguranţa sistemului instalat arata bine, cu standardele normale de automobile legale GPL fi îndeplinite.
Componentele underbonnet sunt foarte compacte – nu ar fi câteva vehicule în cazul în care convertor şi filtrul nu a putut fi instalate. ECU merge în cabină şi un indicator LED bargraph combinat de combustibil / comutator este pe bord.
Unul dintre ciudăţenii ale sistemului este că nu contează dacă tu a alerga afară de GPL – masina nu are nevoie de GPL pentru a rula şi, astfel, doar revine la funcţionarea normală diesel. Este posibil pentru a conducătorului auto pentru a porni sistemul de pe sau în afara ca a dorit – în mod normal, sistemul este lăsat întotdeauna activat.

k

4 thoughts on “Instalatie GPL pt motoarele pe MOTORINA ( DIESEL ) .

  • Buna ,
   In momentul in care am scris articolul ma interesa instalatie de gpl pt un WV …

   din informatiile culese RAR-ul din romania nu a acceptat omologarea acestor tipuri de instaltie …

   dar ma intereseaza pt camioane …. si caut solutie pt a scadea consumul la tirurile care merge aproape non stop ..
   si alte utilaje …

   daca detineti informatii as dori sa ne impartasiti si noua …

   Cu stima ,
   Viorel Pirvanescu

  • Se pot monta pe camioane … in ce consta montajul .. sau informatii … cum se pune .. cum lucreaza .. unde monteaza rezervorul de gaz .. etc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>