Drepturi au persoanele cu handicap si daca acestea pot lucra?

Drepturi au persoanele cu handicap si daca acestea pot lucra?

Orice persoana cu handicap are o serie de drepturi care vizeaza atat sanatatea, educatia, formarea profesionala, cat si locuinta, adaptarea la locul de munca, asistenta judiciara sau petrecerea timpului liber. In articolul de azi va propunem o detaliere a acestor drepturi si va spunem, de asemenea, care sunt prestatiile sociale acordate persoanelor cu deficiente de orice natura.

Persoanele cu handicap sunt cele care au deficiente fizice, senzoriale, psihice, mentale sau asociate care le ingradesc sau limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii. Din acest motiv, ele au nevoie de masuri de protectie ce au ca scop integrarea si incluziunea sociala.

Potrivit legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acestea au o serie de drepturi care au in vedere ocrotirea sanatatii, educatia si formarea profesionala, ocuparea si adaptarea locului de munca, asistenta sociala, locuinta, precum si petrecerea timpului liber, asistenta juridica sau facilitati fiscale.

Sanatate si securitate

Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru. De asemenea, ele au dreptul la:

dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu;

servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;

un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.

Educatie

Potrivit legii, persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora. Totodata, in cadrul procesului de invatamant, cei care sufera de un handicap au dreptul la:

servicii educationale de sprijin;

dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia;

adaptarea mobilierului din salile de curs;

manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de vedere;

utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si nivel.

Locuinta

In ceea ce priveste locuinta, persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:

acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;

scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosinta acestor persoane.

Cultura, sport, turism

Conform legii, copiii si adultii cu handicap beneficiaza de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive, astfel:

adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate;

adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de bilete de intrare in aceleasi conditii ca pentru elevi si studenti.

Transport

Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul. Totodata, ei au gratuitate si la transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic.

De asemenea, potrivit legii, aceste persoane au dreptul la gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.

Asistenta juridica

Toate persoanele cu handicap au dreptul sa fie protejate impotriva neglijarii si abuzului, indiferent de locul in care se afla. In acelasi timp, daca nu isi pot administra bunurile persoanele, persoanele cu handicap beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei sau tutelei, dar si de asistenta juridica.

Facilitati fiscale

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:

scutire de la plata impozitului pe cladire si teren;

scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului;

scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;

scutire de la plata taxei hoteliere.

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, iar perioada de rambursare este de 15 ani.

Mai mult decat atat, persoanele cu handicap care au autoturisme adaptate handicapului beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale.

Servicii si prestatii sociale

Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu pe baza unor acte. Astfel, serviciile sociale se acorda la domiciliu, in comunitate si in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.

Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal. De asemenea, adultul cu handicap grav sau accentuat care nu are o locuinta, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent personal profesionist.

In ceea ce priveste prestatiile sociale acordate persoanelor cu handicap, acestea cuprind:

a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:

in cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;

in cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

in cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;

in cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

in cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

Legea in vigoare stabileste si persoanele care nu pot beneficia de prestatii sociale. Este vorba despre:

adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;

persoanele cu handicap care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei;

adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

In ceea ce priveste orientarea, formarea profesionala, ocuparea si angajarea in munca, orice persoana cu handicap care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze in munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de varsta, tipul si gradul de handicap.

Totodata, persoanele cu handicap au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional. In acelasi timp, persoanele cu handicap (inclusiv persoana cu handicap de grad III) au dreptul de a munci si de a realiza venituri conform prevederilor muncii.

Mai mult decat atat, persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiaza din partea angajatorului de transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor necesare in activitate, precum si al produselor finite realizate.

Persoanele cu handicap aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:

cursuri de formare profesionala;

adaptare rezonabila la locul de munca;

consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;

o perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;

un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia.

In acelasi timp, persoanele cu handicap au posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens.

REZUMATUL DISCUTIILOR DE PE FORUM
Intrebare .
Sunt pensionata pe caz de boala grad 2. Pot presta vreun fel de activitate suplimentara retribuita? Doresc sa fac ceva in cadrul asociatiei noastre de la bloc. Ce anume am dreptul legal fara a afecta pensia si fara a fi in ilegalitate?

Raspuns
Nu aveti dreptul sa prestati o alta munca cit timp aveti pensie gradul doi…….si sa prestati munca la negru este riscant……..daca cineva va face o reclamatie pierdeti dreptul la pensie………de aceia ati fost avertizata.

Mai mult incadrarea in gradul II de invaliditate presupune pierderea totala a capacitatii de munca. Potrivit art. 114, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 263/2010, “in sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: (…) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni.”

Deci nu puteti lucra. Art. 6, alin. (1), pct. I, II si IV din Legea nr. 263/2010 il puteti citi mai jos:

Art. 6. – (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
. I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
b) funcţionarii publici;
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.
II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;
……………………………………………….
IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
………………………………………………..

ATENTIE
Legal, doar cei cu gradul 3 ,pot lucra dar asta tot limitat ( 2 ore , 4 ore sau 6 ore ) cuantumul este mai mic este adevarat , dar puteti da lucrati sa va ajungeti cu banii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>